Obowiązkowe ważenie kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Obowiązek ważenia kontenerów przed załadowaniem na statek

Wszelkie urzędy jakie się zajmują morskimi przepisami kładą coraz większy nacisk na sprawy bezpieczeństwa transportu. Już za parę miesięcy wejdą w życie przepisy wiążące się z dokładną kontrolą masy załadowanych kontenerów. Zgodnie z nimi obowiązek przeprowadzenia tego sprawdzenia spoczywa na tym, kto nadaje ładunek, i odbywało się będzie jeszcze przed załadunkiem. Nad przepisami dokładnie pracowano już przed dwoma laty, natomiast problemy te zauważano już od dość dawna, jednak z różnego powodu nie udało się tego rozwiązać. Nowe wytyczne wskazują że każdy kto nadaje kontener zostaje zobowiązany do dokładnego zweryfikowania jego ciężaru i zadeklarowania terminalowi i przewoźnikowi. Wprowadzony został również zakaz wysyłki ładunków, które nie były zweryfikowane. Obowiązkowe ważenie każdego kontenera przed załadowaniem na statekProponowane są aktualnie dwie metody kontroli, więc będą tu możliwości wybrania bardziej pasującego. Pierwszym z nich jest ważenie zapełnionego kontenera przy wykorzystaniu certyfikowanych wag, zaś drugi to kontrola wagi każdego przedmiotu i zsumowanie jej z wagą samego kontenera.

Kłopot z podawanymi błędnie wagami był znany już od dawna, i od dawna było to mocno niebezpieczne. Do ładowni jednego kontenerowca może jednorazowo wejść kilkanaście tysięcy kontenerów. Przy takiej liczbie nawet niewielkie różnice w zadeklarowanej masie w stosunku do rzeczywistej mogą sprawić dużo problemów na morzu. Już wielokrotnie pojawiały się sytuacje kiedy kontenery się zapadały, problemy ze stabilnością statków czy także wypadki śmiertelne wśród pracujących tam ludzi. W skrajnym przypadku, przy większych odchyleniach pomiędzy wagą faktyczną a deklarowaną może dojść do znacznego przechyłu i zatopienia jednostki, co już parokrotnie w przeszłości się zdarzyło. Dlatego też branża morska z dużą radością przyjęła planowane zmiany, mimo że będą się one wiązać z nieco większą pracą. Na szczęście zdecydowano się postawić w pierwszej kolejności na sprawy bezpieczeństwa, a nie na zyski za wszelką cenę. Dzięki temu można żywić nadzieję, że przypadki które występowały w ostatnim czasie nie będą się więcej powtarzać.