Rozwój infrastruktury kolejowej na terenie portów Trójmiasta

Dynamiczny rozwój infrastruktury kolejowej na terenie portów Trójmiasta

Rozwój kolejowej infrastruktury w portach Trójmiasta

Praktycznie żaden port prezentujący do miana nowoczesnego nie ma szans na odpowiedni rozwój, jeżeli nie będą do niego doprowadzone odpowiednie trasy komunikacyjne, i to nie tylko drogowe ale także pociągowe. Póki co infrastruktura kolejowa pozostawia naprawdę sporo do życzenia, zwłaszcza na terenach portowych jeszcze pozostało sporo do wykonania w tych obszarach. Jeśli chodzić będzie o rejon Trójmiasta, to w tym przypadku znacznie korzystniej będzie pod tym względem wypadał Port w Gdańsku. Na samym początku aktualnego roku została oddana do użytkowania linia 226 między Północnym Portem a Pruszczem Gdańskim. Oprócz tego w trakcie budowania jest drugi tor na tej trasie, dzięki czemu już od września składy będą mogły się poruszać w każdą stronę, z całkowitą przepustowością w okolicach dwustu składów w ciągu doby. Plany są dużo większe, ponieważ zgodnie z tym, co mówią przedstawiciele Gdańskiego portu docelowa przepustowość linii będzie większa od obecnej nawet sześć razy. Dlatego też już teraz prowadzonych jest kilka ważnych projektów, które mają pomóc w zrealizowaniu tego celu, a kilka nowych będzie w trakcie konsultacji społecznych, projektowania czy też kompletowania koniecznej dokumentacji.

Równie spory zakres prac prowadzony jest w porcie w Gdyni. Przede wszystkim port ten zamierza dostosować swoją infrastrukturę do parametrów sieci TEN-T. Będzie to między innymi pozwalać na możliwość obsługiwania dużo dłuższych oraz cięższych składów niż w chwili obecnej, bo aż do 740 metrów długości. Przeprowadzona równocześnie porządna modernizacja systemu sterowania ruchem będzie się z kolei przyczyniać do dużego powiększenia się poziomu bezpieczeństwa, a jednocześnie znacznie poprawi jakość obsługi przejazdów na terenie portu. Jednym z większych projektów, jakie znacząco by mogły na sporo lat poprawić jakość kolejowych połączeń w Gdyni, jest modernizacja dwóch linii które przebiegają przez to miasto. Aktualnie linie posiadają jedynie po pojedynczym torze, a oprócz tego nie mają zasilania elektrycznego, więc obydwa z tych obszarów byłyby do zrobienia. Na dzień dzisiejszy ten właśnie projekt jest w fazie studium wykonania, a po ukończeniu tego etapu będzie można przedstawić najbardziej obiecujące rozwiązania i rekomendacje. Planowane koszty to około 1,6 miliarda złotych, a wstępny termin realizacji to rok 2021.