Rozwój gdańskiego portu

Dynamiczny rozwój gdańskiego portu.

Gdański port DCT niedawno zdobył pozycję lidera w naszym kraju, co nie oznacza wcale, że dalej nic nie robi. Jest odwrotnie, realizowane są kolejne inwestycje jakie mają wzmocnić rolę tego miejsca i zwiększyć jego możliwości przeładunkowe. Już dziś Port w Gdańsku jest jedynym portem na Morzu Bałtyckim, który obsługuje połączenia bezpośrednie z krajów Dalekiego Wschodu. Dzięki inwestycjom w drogową i kolejową infrastrukturę, wykonywanym przez władze Gdańska i polski rząd ma on zapewnione doskonałe możliwości połączeniowe z obszarami bardziej oddalonymi od morza, stając się jednocześnie bramą tranzytową importowanych towarów do krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Ogromnym plusem Portu w Gdańsku stała się jego lokalizacja, ma on doskonały dostęp do morskich wód a oprócz tego 17-metrowy kanał dostępowy, co umożliwia obsługę najdłuższych kontenerowców. Jeżeli dołoży się do tego nowoczesną infrastrukturę i wyposażenie portu, to zupełnie zrozumiałe jest, z jakich powodów stał się on liderem na naszym podwórku.

Rozwój portu DCT GdańskLecz mimo takiej pozycji, portowe władze realizują kolejne inwestycje, żeby umocnić swoją pozycję. Na przykład do nich należy budowa drugiego głębokowodnego nabrzeża, pierwsze prace zaczęto realizować na początku tego roku. Na ten projekt port przeznaczył prawie trzysta złotych, a wszystko realizuje doświadczona firma z Belgii N.V.BESIX. Pod koniec lipca wbiciem pierwszego pala konstrukcyjnego rozpoczęły się prace budowlane, które mają potrwać parę miesięcy, ich zakończenie jest planowane pod koniec roku. Nowe nabrzeże zostanie postawione na ponad dwustu tego typu palach, z których każdy będzie miał dwumetrową średnicę i wagę prawie dwadzieścia pięć ton. Te wielkie pale początkowo wbijane są przy użyciu wibracyjnego młota, a w dalszej kolejności dobijane będą przy użyciu kafara hydraulicznego. Planowane tempo prac to cztery pale w ciągu dnia, przynajmniej tak dużo zadeklarowała firma wykonawcza, więc ich wbicie powinno zająć około dwóch miesięcy. Następną częścią inwestycji jest budowa całej konstrukcji nowego nabrzeża na wbitych wcześniej palach, co powinno się zakończyć po kilku kolejnych miesiącach.

zródło:gospodarkamorska.pl