Pierwszy transport płynnego gazu z Kataru

Pierwsza dostawa płynnego gazu od firmy Quatargas

Pierwszy transport gazu płynnego z KataruGrudzień zeszłego roku dla wielu specjalistów stanowi duży krok do uzyskania niezależności energetycznej. Do niedawna jeszcze nasza gospodarka w głównej mierze opierała się na dostawach surowców z Rosji, lecz intensywne działania w celu rozproszenia źródeł zaopatrzenia dały początek współpracy z firmą Qatargas. I to właśnie gaz tej firmy dopłynął w drugim tygodniu grudnia do nowo wybudowanego gazowego terminala w Świnoujściu, rozpoczynając nową epokę w zaopatrzeniu naszego kraju. Ta pierwsza z dostaw została zakontraktowana na 210 tys metrów sześciennych płynnego gazu i głównym jej przeznaczeniem wychłodzenie i pomoc w rozruchu instalacji terminala. Druga zgodnie z harmonogramem powinna się odbyć już w lutym, a cały kontrakt podpisany został na okres dwudziestu lat i ma obejmować około miliona ton surowca rocznie. Nowo uruchamiany terminal to siedemnaste miejsce tego typu, do jakiego Qatargas dowozi swój skroplony gaz. Prezes firmy jest zadowolony z nawiązania współpracy, twierdząc to za początek rozszerzania swojej działalności na inne kraje ze Środkowej Europy.

Także przedstawiciele firm z naszego kraju uważają to wydarzenie za dobry kierunek na rozwoju, gdyż właśnie wybudowany terminal z doskonale rozwiniętymi międzynarodowymi połączeniami otwiera Polsce drzwi na inne rynki. Ważne jest również to, że terminal gazowy stanowi bardzo ważny element w zagwarantowaniu energetycznej niezależności kraju, zapewniając w pierwszej kolejności bezpieczeństwo, a jednocześnie dając możliwość zyskownej współpracy z sąsiadami. Możliwości przeładunkowe terminala gazowego są niezwykle duże, zaprojektowany on został do kompleksowej obsługi nawet pięciu miliardów ton tego surowca na rok. Na cały kompleks składa się trzykilometrowej długości falochron, nabrzeże gdzie będą obsługiwane statki oraz dwa pojemne zbiorniki gazu. Do tego wszystkiego dochodzą instalacje i prawie stukilometrowy rurociąg, przez co całość jest największym obiektem tego typu w naszym rejonie Europy. W chwili obecnej terminal znajduje się w fazie wstępnego rozruchu, do czego potrzebne są właśnie zamówione dostawy, lecz dość szybko osiągnie on pełną możliwość przeładunkową.
.