Plany rozwojowe kombinowanego transportu w Polsce

Rozwojowe plany multimodalnego przewozu w naszym kraju

Kombinowany transport coraz większym powodzeniem wśród przewoźników. Polega on na tym, że cały łańcuch dostawy realizowany jest kilkoma różnymi metodami, lecz wszystko ma się odbyć w sposób sprawny i wygodny dla użytkownika. Rozwojowe plany transportu multimodalnego w naszym krajuDynamiczny rozwój takiego transportu to jeden z ważniejszych priorytetów jakie ma Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, co wywnioskować się da po przeczytaniu listu, jaki napisany został do uczestników zorganizowanego w Gdańsku IV Forum Transportu Kombinowanego. Jednym z podstawowych założeń, które zostały podjęte jest osiągnięcie w roku 2020 6-procentowego udziału tego transportu w całości transportu kolejowego. Jest oceniane, że na dzień dzisiejszy poziom ten będzie wynosił około 4,6 procenta, jednak dynamiczny wzrost daje duże szanse na to, że powyższy cel uda się osiągnąć. Na obecną chwilę rynek transportu intermodalnego jest już dość stabilny, lecz cały czas trwa jego rozwój. Nadal prowadzi PKP Cardio, z udziałem wysokości blisko 50%, lecz DB Schenker Rail Polska SA oraz Lotos Polska cały czas depczą liderowi po piętach.

Żeby jednak cele które się organizuje zostały uzyskane potrzebne jest nie tylko zainteresowanie klientów, ale też odpowiedniej jakości infrastruktura. Z tego też powodu w planowanych pracach na kilka najbliższych lat zostało umieszczonych wiele inwestycji wiążących się z modernizacją i rozbudową systemu kolejowego. Zgodnie z Krajowym Planem Kolejowym, który został przyjęty we wrześniu ubiegłego roku, przez najbliższe siedem lat jest w planach przeznaczenie około siedemdziesięciu miliardów złotych, z których dwie trzecie będzie otrzymane z unijnych środków. To właśnie na ten rok jest w planach ukończenie prac związanych z zabudową wszystkich ważnych fragmentów transportowych szlaków, przez co powstać powinna spójna sieć o wysokich parametrach technicznych. Oprócz tego sporo pieniędzy ma być przeznaczonych na budowę i wyposażenie terminali oraz centrów logistycznych, a także na nowy tabor. Jest także w planach zmniejszenie opłat za dostęp do kolejowych sieci dla przewoźników oferujących transporty intermodalne, po przeprowadzeniu koniecznych zmian w przepisach byłoby to jak najbardziej możliwe.