Otwarcie nowej trasy kolejowej do Portu Gdańskiego

Otwarcie nowej kolejowej trasy do Portu w Gdańsku

Port Gdański w ostatnich latach się rozwija na wielu płaszczyznach, kolejne inwestycje powstają nie tylko na portowych obszarach, lecz będą również obejmować okoliczną infrastrukturę. W ostatnim okresie czasu naprawdę sporo trudu ale też środków przeznaczono w rozbudowę oraz modernizację tras docierających na teren portu. Jest to całkowicie zrozumiałe, gdyż zwiększenie możliwości rozładunkowych musi być powiązane z możliwością obsłużenia transportu ładunków do innych miast – brak odpowiednich nitek kolejowych albo drogowych nie może tu stanowić ograniczenia. Z takich też powodów duża ilość inwestycji na terenie Gdańska w ostatnim czasie już dokończono, lecz wiele będzie również czekać na wykonanie. Szczególnie dużo nacisków położone zostało na gruntowną modernizację połączeń kolejowych, które w związku z dynamicznym wzrostem portu po prostu zaczęły nie dawać rady. Stąd też między innymi wystartował projekt zmodernizowania połączenia pomiędzy Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem, który obejmował prace przy moście na Wiśle a także przy dwutorowej linii kolejowe, całość tego przedsięwzięcia oszacowano na prawie czterysta milionów.

Pierwsze nowe transporty na nowo wybudowanej trasie zaczęły jeździć w drugie połowie stycznia, i mogły to zrobić dużo szybciej niż do tej pory. Uruchomienie nowej kolejowej trasy do Portu GdańskiegoPrzed rozpoczęciem modernizacji pociągi mogły jeździć z maksymalną prędkością 20 km/h, obecnie jest to pięć razy więcej. Przy okazji prac poprawiony również został transport rzeką znajdującą się pod mostem. Dzięki odpowiedniemu podniesieniu konstrukcji aktualnie rzeką przepływać mogą znacznie większe statki. Aktualnie możliwe będzie umieszczenie nawet trzech warstw kontenerów na barce, co dużo może usprawnić żeglowanie na tej trasie. W celu poprawy bezpieczeństwa most został również dobrze oświetlony. Opisywana rozbudowa będzie miała bardzo duże znaczenie dla rozwoju regionu. Niedawno uruchomiona do użytku trasa 226 zwiększy możliwości przepustowe pomiędzy Pruszczem Gdańskim a Portem kilka razy, a oprócz tego pozwoli na wjechanie dużo większych składów niż wcześniej. I najprawdopodobniej na tym się nie skończy, bo w planach są kolejne projekty mające jeszcze bardziej poprawić jakość infrastruktury w tamtym rejonie.
.