Prognozy na kolejny rok dla Portu Gdańskiego

Jakie są prognozy na nadchodzący rok w Porcie Gdańskim

Prognozy na nadchodzący rok w Porcie Gdańskim

Ostatnie lata bardzo rozpuściły kierownictwo portu w Gdańsku – przecież co rok padały nowe rekordy jeśli chodzi o przeładunki czy wyniki finansowe. Nawet miniony rok, pomimo tego że że oceniany jako ciężki dla całej branży przyniósł ponad dziesięcio procentowy wzrost ilości przeładunków, i to pomimo panującego kryzysu przy kontenerach. Portowe władze postawiły bowiem na dużą uniwersalność, dzięki czemu zmniejszone obroty w jednej grupie towarów zrekompensowane mogą zostać przez inną grupę. Przez to są mniejsze szanse o to, że jakieś załamanie wywrze jakiś bardziej znaczący wpływ na stan całego portu, a on sam będzie dużo odporniejszy na perturbacje na rynkach. Dość spory spadek ilościowy był w minionym roku w przeładunku kontenerów, jak się jednak w ostatecznym rozrachunku okazało, ich ciężar był większy niż przed rokiem, za to bardzo duża, prawie 20-procentowa dynamika nastąpiła przy obsłudze paliw. Na rok następny plany są oczywiście też duże, lecz zarząd portu będzie zadowolony, jak się uda utrzymać poziomy z roku 2015.

Na dzień dzisiejszy niezwykle trudno ciężko jest wywnioskować, w którym kierunku będzie się rozwijać sytuacja na rynkach światowych i jak to się będzie przekładać na sytuację portu. Prognozuje się, że Chiny bez przerwy znajdować się będą w dużej recesji, tak więc należy się tu spodziewać dalszych spadków lub ewentualnie utrzymania aktualnego poziomu. Lecz coraz dynamiczniej powiększa się nasz eksport, i tak naprawdę on może się stać motorem napędowym na kolejny rok. Rosnąca ilość przedsiębiorstw zajmuje się dystrybucją towarów z segmentu FMCG, które transportuje się przy pomocy kontenerów, władze portu liczą też bardzo na branżę produkująca meble, która w ciągu ostatniego czasu urosła do światowej potęgi. Trochę ciężko jest z kolei wysnuwać jakiekolwiek prognozy jeżeli chodzi o rynek paliw. Wprawdzie w roku poprzednim pomimo dużych obniżek cen odnotowano wysoki poziom rozładunków gazu oraz ropy, jednak wyciąganie jakiś wniosków z tego na najbliższą przyszłość jest naprawdę ryzykowne. Niestety paliwowy rynek w dużej mierze jest zależy od sytuacji politycznej, więc trudno tu będzie robić założenia na przyszłość.