Duży spadek liczby obsługiwanych kontenerów w Porcie w Gdyni

Duży spadek liczby obsłużonych kontenerów w Porcie w Gdyni

Spory spadek liczby obsłużonych kontenerów w Gdyńskim PorciePort w Gdyni z uwagi na blisko z nim sąsiadujący port DTC nie ma niestety lekko. Zwłaszcza że jego konkurent postawił bardzo wysokie wymagania, w ciągu ostatniego czasu wiele zainwestował, i to wszystko spowodowało, że kilku klientów zdecydowało się na zmianę. Sytuację tę doskonale pokazują liczby. W rok poprzednim w terminalu BCT przeładowano o około 120 tysięcy mniej kontenerów w nawiązaniu do poprzedniego roku, co daje spadek o blisko 25 procent. Duże spadki zanotował także drugi terminal w Gdyni, w nim z kolei poziom ten wynosił niecałe dwanaście procent. Widać więc bardzo dobrze, że Gdynia jak na razie zostaje nieco z tyłu jeśli się ją porówna z pobliskim Gdańskiem. Podczas poprzedniego roku paru światowych, znanych armatorów zdecydowało się na współpracę z DCT, również nowi przewoźnicy którzy zaczynają transporty do naszego kraju raczej będą wybierać Gdańsk. Wszyscy wiedzą, że konkurencja jest ważną rzeczą, zwłaszcza jeśli porty leżą obok siebie, lecz zaczynają się podnosić głosy o tym, że taka sytuacja nie jest zdrowa.

Duży wpływ na dzisiejszą sytuację Portu Gdyńskiego mają spore opóźnienia w projektach przy obsłudze jednostek o największej długości. Póki co nie został bowiem pogłębiony kanał, co sprawia że niewykonalne jest obsłużenie największych kontenerowców, mimo że infrastruktura w porcie będzie na to pozwalać. To była jedna z głównych przyczyn przejścia paru armatorów do Gdańska, gdyż ich statki najzwyczajniej nie dawały rady dopływać do portu z powodu zbyt płytkiej trasy. Poza tym na całą sytuację nałożyło się załamanie tranzytu do Rosji i duże spowolnienie gospodarki w Chinach, i w efekcie statystyki nie były najlepsze. Władze portu mają nadzieję, że przyszły rok pozwoli się jednak odbić. Zakończono bowiem kilka rozpoczętych kilka lat temu projektów, jakie przygotować mają terminale do przyjmowania dużych jednostek. Znaczącemu modernizacji oraz powiększeniu uległ park maszynowy, znacznie unowocześniono też place do składowania i zaprojektowano specjalistyczne oprogramowanie które mają pomagać w zarządzaniu portem.

Prognozy na kolejny rok dla Portu Gdańskiego

Jakie są prognozy na nadchodzący rok w Porcie Gdańskim

Prognozy na nadchodzący rok w Porcie Gdańskim

Ostatnie lata bardzo rozpuściły kierownictwo portu w Gdańsku – przecież co rok padały nowe rekordy jeśli chodzi o przeładunki czy wyniki finansowe. Nawet miniony rok, pomimo tego że że oceniany jako ciężki dla całej branży przyniósł ponad dziesięcio procentowy wzrost ilości przeładunków, i to pomimo panującego kryzysu przy kontenerach. Portowe władze postawiły bowiem na dużą uniwersalność, dzięki czemu zmniejszone obroty w jednej grupie towarów zrekompensowane mogą zostać przez inną grupę. Przez to są mniejsze szanse o to, że jakieś załamanie wywrze jakiś bardziej znaczący wpływ na stan całego portu, a on sam będzie dużo odporniejszy na perturbacje na rynkach. Dość spory spadek ilościowy był w minionym roku w przeładunku kontenerów, jak się jednak w ostatecznym rozrachunku okazało, ich ciężar był większy niż przed rokiem, za to bardzo duża, prawie 20-procentowa dynamika nastąpiła przy obsłudze paliw. Na rok następny plany są oczywiście też duże, lecz zarząd portu będzie zadowolony, jak się uda utrzymać poziomy z roku 2015.

Na dzień dzisiejszy niezwykle trudno ciężko jest wywnioskować, w którym kierunku będzie się rozwijać sytuacja na rynkach światowych i jak to się będzie przekładać na sytuację portu. Prognozuje się, że Chiny bez przerwy znajdować się będą w dużej recesji, tak więc należy się tu spodziewać dalszych spadków lub ewentualnie utrzymania aktualnego poziomu. Lecz coraz dynamiczniej powiększa się nasz eksport, i tak naprawdę on może się stać motorem napędowym na kolejny rok. Rosnąca ilość przedsiębiorstw zajmuje się dystrybucją towarów z segmentu FMCG, które transportuje się przy pomocy kontenerów, władze portu liczą też bardzo na branżę produkująca meble, która w ciągu ostatniego czasu urosła do światowej potęgi. Trochę ciężko jest z kolei wysnuwać jakiekolwiek prognozy jeżeli chodzi o rynek paliw. Wprawdzie w roku poprzednim pomimo dużych obniżek cen odnotowano wysoki poziom rozładunków gazu oraz ropy, jednak wyciąganie jakiś wniosków z tego na najbliższą przyszłość jest naprawdę ryzykowne. Niestety paliwowy rynek w dużej mierze jest zależy od sytuacji politycznej, więc trudno tu będzie robić założenia na przyszłość.

Zakupy wyposażenia za 90 milionów przez Gdański Port

90-milionowe zakupy wyposażenia w Gdańskim Porcie

Zakupy wyposażenia za 90 milionów przez Gdański Port

Port w Gdańsku rozwija się bardzo dynamicznie i z w każdym roku liczba towarów, które się w nim przeładowuje zwiększa się znacznie. W chwili obecnej jest to największy port w Polsce, lecz również jednym z największych w Środkowo-Wschodniej części Wybrzeża Bałtyckiego. Do zdobycia tej pozycji z pewnością się przyczyniły mądrze podejmowane biznesowe decyzje, lecz również inwestowanie cały czas w wyposażenie oraz infrastrukturę. Dużą część zrealizowanych nabytków objął sprzęt, i tak całkiem niedawno portowe władze wydały prawie 90 milionów na kupno tak potrzebnych maszyn oraz urządzeń. Takie właśnie zakupy, w znacznym stopniu obejmujące urządzenia przeładunkowe, w dużym stopniu powiększyły przeładunkowe możliwości terminala, przyczyniając się tym samym do wzmocnienia jego znaczenia na rynku. Znaczącej poprawie ulegnie również obsługę przypływających do portu statków, a także kwestie związane z bezpieczeństwem, gdyż kilka inwestycji było na tym właśnie obszarze. Być może poczynione zakupy w pierwszej chwili wielu osobom nie będą się wydawać zbyt spektakularne, lecz dzięki temu funkcjonowanie portu gdańskiego wkroczyło na znacznie wyższy poziom.

Poczynione inwestycje sfinansowano z jednego z unijnych projektów. Całkowita wartość zakupów wynosiła niecałe 90 milionów złotych, z czego jedną trzecia sfinansowano ze środków unijnych, a pozostałą część wyłożyły portowe władze. Kupiono w pierwszej kolejności sprzęty obsługujące przeładunki, to na nie została przeznaczona duża część wspomnianej kwoty. Port został więc wzbogacony o nową suwnicę nabrzeżową STS, kilka samojezdnych suwnic RTG, naczepy, ciągniki a także zbiorniki paliwa w wersji mobilnej. Dodatkowo do większości urządzeń przeładunkowych zakupione zostały monitorujące systemy CCTV, poprawiające portowe prace. Jakaś część kwoty inwestycji została przeznaczona również na roboty związane z zagospodarowaniem terenu portu, między innymi przebudowano okolice suwnic na nabrzeżach, zostały też wdrożone zaawansowane systemy poprawiające poziom bezpieczeństwa. Nie są to jednak ostatnie zakupy, gdyż władze portu mają w planach kolejne wielkie inwestycje.

Rosnąca rola przewożenia kontenerów koleją

Coraz większe znaczenie transportu kontenerów pociągami

Przewóz typowych kontenerów za pomocą wielkich statków odbywa się między kilkudziesięcioma portami, ale oprócz tego najczęściej każdy taki kontener musi jeszcze dojechać do zamawiającego. A ten może mieć oddaloną siedzibę od docelowego portu nawet o kilka tysięcy kilometrów, dlatego też niezbędne będzie także rozplanowanie transportu na lądzie. Jeszcze do niedawna było to wykonywane głównie za pomocą tirów, które dojeżdżały bezpośrednio do terminala i zabierały z niego ładunek, jednak obecnie rosnące znaczenie ma kolej. Tak naprawdę duży wpływ na taką sytuację mają coraz to nowe projekty Grupy PKP CARGO, dzięki jakim kolejowy transport zyskuje coraz większą konkurencyjność. Coraz większe znaczenie transportu kontenerów pociągamiOd połowy września aktualnego roku została powiększona liczba bezpośrednich kontenerowych połączeń między portami a stolicą, i obecnie realizowane to jest cztery dni w tygodniu. Połączenia takie wykonywane są zgodnie z ustalonym rozkładem, składy kolejowe jadą bez względu na ilość kontenerów na wagonach, a za jednym razem mogą ich zabrać blisko sto.

Tego typu rozwiązanie jest bardzo cenione przez firmy zajmujące się spedycją, ponieważ daje powtarzalność i regularność, co podczas długofalowego planowania jest ogromnie ważne. Obecnie grupa PKP CARGO realizuje trzy linie w różne regiony kraju, poza stolicą kontenery rozwozi się do Poznania oraz Gliwic. Jeżeli chodzi o te właśnie porty to realizowane to jest nadal trzy razy w tygodniu, w czasie dostosowanym do okresu przybywania statków kontenerowych, tak aby zmniejszyć jak się da niepotrzebne czekanie na rozładunek albo załadunek. Lecz ten największy operator kolejowy nie chce poprzestać tylko i wyłącznie na poszerzaniu połączeń, ale bez przerwy rozszerza swoją ofertę. Między innymi zwiększającą się liczbę wykonywanych zleceń zaczął obejmować model „port to door”. W praktycznym przełożeniu oznacza to całościową usługę wzięcia kontenera z portu i zawiezienia go do klienta w ustalonym uprzednio terminie. Przeważnie realizuje się to w taki sposób, że kontenery są odbierane z portu i przewożone pociągami do jednego z dużych miast, a następnie już na lokalnych terminalach przeładowywane na ciężarówki i wiezione na miejsce docelowe.

Rozwój przewozów kontenerowych grupy kolejowej PKP CARGO z operatorem kontenerowym Maersk Line

Rozwój przewozów kontenerowych grupy kolejowej PKP CARGO z gigantem kontenerowym Maersk Line

Jednym z podstawowych aspektów podczas międzynarodowego transportu ładunków kontenerowych jest jego organizacja już w kraju odbiorcy, do którego przypływa statek. Same kontenery są rozładowywane w terminalu portowym i stamtąd powinny być stosunkowo szybko dostarczone do końcowego odbiorcy. Do niedawna jeszcze odbywało się to przede wszystkim przy pomocy TIRów, lecz w ostatnim czasie bardzo dynamicznie zaczęła na ten rynek wchodzić ze swoją ofertą kolejowa grupa PKP CARGO. PKP CARGO świadczy ostatnio usługi intermodalne, czyli jednostki kontenerowe transportuje się przy pomocy składów kolejowych do jednego z kilku terminali zlokalizowanych w głębi kraju, a w dalszej kolejności dostarczane do końcowego odbiorcy przy pomocy tirów. Rozwiązanie tego typu sporo ogranicza całościowe koszty transportu, gdyż przewóz większej ilości jednostek kontenerowych pociągiem będzie kosztował dużo mniej, niż pokonanie takiej samej trasy przez osobne samochody. Dlatego też usługi tego typu zyskują na popularności, włącznie z tym że PKP CARGO nawiązało w ostatnim czasie współpracę z jednym z największych operatorów kontenerowych Maersk Line.

Póki co przewozy kontenerów są wykonywane do trzech logistycznych baz, to znaczy Sławkowa, Kątów Wrocławskich i Warszawy, a najważniejszym ich plusem jest duża systematyczność. Pociągi wyruszają o określonych godzinach bez względu na ilość ładunków, i właśnie taka regularność daje tak niezbędny dla klientów element powtarzalności. Rozwój przewozów kontenerowych grupy kolejowej PKP CARGO z gigantem kontenerowym Maersk Line
Ostatnie usługi dla Maersk Line zaczęły obejmować jeszcze więcej, czyli system zwany port to door. Taka usługa to połączenie kolejowego i samochodowego transportu z jednoczesnym zagwarantowaniem dokładnych ram czasowych na dostarczenie do klienta. Kontener jest ściągany ze statku w terminalu, ładowany na odpowiedni wagon i dostarczany do stacji przeładunkowej, a tam wykonywany jest przeładunek na samochód ciężarowy. Zgodnie z postanowieniami umowy ładunki trzeba dostarczyć do odbiorcy o określonej godzinie, analogicznie dzieje się z usługami transportowymi w drugą stronę, czyli odebraniem kontenerów i przewozem ich na czekający kontenerowiec.

Nowe suwnice w tej chwili w drodze do BCT

Nowe suwnice w tej chwili w drodze do BCT .

Już niedługo w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym pojawią się kolejne nowe suwnice nabrzeżowe (STS). Sprzęt ten jest rransportowany statkiem Zhen Hua 27, który dotrze do Gdyni w okolicach 25 czerwca.Nowiusieńkie suwnice będą jednakowymi odmianami, jak te, które terminal nabył w styczniu bieżącego roku. Cechuje je zasięg wielkości 48 metrów szacując od nabrzeża do ściany statku. Umożliwi to BCT obsługiwanie jednostek o 19 rzędach kontenerów na pokładzie.
Nowiuteńkie suwnice w tej chwili w drodze do BCT
Świadczy to, że jesteśmy gotowi do przeładunku kontenerowców o rozmiarów do 14 tys. TEU – mówi Michał Kużajczyk, rzecznik prasowy BCT. Zakup nowiusieńkich suwnic jest częścią planu inwestycyjnego o wartości powyżej 200 milionów złotych, z których znaczną częścią są środki Unii Europejskiej. Inwestycje i zakupy wyposażenia pozwolą na zwiększenie możliwości przeładunkowej Bałtyckiego Terminala Kontenerowego o połowę.Równocześnie, razem z Zarządem Morskiego Portu Gdynia, prowadzona jest modernizacja terminalu kolejowego Bałtyckiego Terminala Kontenerowego włączająca m.in. przedłużenie istniejących torów, co pozwoli na symultaniczną obsługę do trzech składów całopociągowych. Jest to o tyle ważne, że od kilku lat zaobserwować wolno rosnący udział przeładunków kolejowych w globalnej liczbie działań prowadzonych w BCT – trzyma się on na pułapie ponad 35 proc., częstokroć przekraczając 40 procent.Z początkiem marca uruchomiono dodatkowo system informatyczny EDI, jaki pozwala na przyspieszenie obiegu informacji między terminalem a jego petentami. Wdrażany jest również struktura pozycjonowania kontenerów, co zezwoli na zwiększenie prędkości przeładunków.

Te wszystkie inwestycje umożliwiają nam prędzej świadczyć usługi kontenerowcom . Za sprawą tego łatwiej będzie nam zdobywać nowych zleceniodawców. Jesteśmy również przygotowani na kolejne zmiany na rynku, w tym obsługę jeszcze większych jednostek. W ciągu 2-3 lat zrealizowane będą inwestycje nasze, jak i całego portu, by móc przyjąć takie jednostki – mówi Michał Kużajczyk.

źródło: gospodarkamorska.pl