Szybkie podsumowanie sytuacji finansowej portu w Gdyni po ubiegłym roku

Szybkie podsumowanie finansowej sytuacji portu w Gdyni po ubiegłym roku

Mimo spadku o blisko sześć procent przeładunków władze portu w Gdyni zaliczają ubiegły rok do bardzo udanych. Zakończono bowiem parę ważnych projektów, nie tylko poszerzających przeładunkowe możliwości, ale także zwiększających konkurencyjność portu na rynku lokalnym. Pośród wykonanych projektów bardzo ważne były te inwestowane ze środków unijnych, z sukcesem zostało ich zakończonych aż pięć w ostatnim roku. Mimo sporych nakładów na inwestycje Gdyński Port pozytywnie zakończył również rok pod względem finansowym. Ogólny zysk netto wyniósł blisko 50 milionów, co jest wprawdzie połowę mniej niż w roku 2014, ale też pamiętać trzeba że wówczas odbyła się prywatyzacja Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego. Dodatkowo na nieco niższe wyniki miała także wpływ ogólna sytuacja na finansowych rynkach. Port bardzo mocno angażuje swoje środki w różnego rodzaju lokaty i inne finansowe instrumenty, a ich rentowność jednak spadła dość mocno w ostatnim czasie. Kolejnym czynnikiem który ma wpływ na wynik są szybciej rosnące koszty, coraz to nowe oddane do eksploatacji projekty powodują znaczne skoki amortyzacji.

Pośród grup towarowych które są obsługiwane przez port w Gdyni największe spadki zanotowano w przeładunkach drobnicy, ten wskaźnik wyniósł prawie 11 procent. Ogromny wpływ na tę sytuację miało odejście do portu w Gdańsku grupy kilku klientów, co niestety przełożyło się na ogólny wynik. Krótkie podsumowanie finansowej sytuacji gdyńskiego portu po minionym rokuGdynia w chwili obecnej ma dość trudno jeżeli chodzi o możliwości konkurowania z Gdańskim portem, ponieważ nie ma jeszcze działającej obrotnicy a także odpowiednio pogłębionego toru wodnego, które to inwestycje umożliwiłyby obsługę dwukrotnie większych jednostek. Sporemu ograniczeniu uległ w roku 2015 również rozładunek węgla, z kolei to było efektem znacznego spadku eksportu właśnie tego surowca. Lecz straty te zrekompensowano w dużej części przez przeładunek zbóż – tu w minionym roku odnotowano 50-procentowy wzrost, z 1,9 do 2,9 miliona ton. Do uzyskania wyników w takim wymiarze przede wszystkim się przyczyniły poczynione inwestycje, czyli znaczna przebudowa na Nabrzeżu Szczecińskim oraz duży magazyn na terenie Nabrzeża Śląskiego.